Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

UWAGA KONKURS "Wierszyki Łamiące Języki"

10 lutego 2021

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zapraszamy uczniów kl. I – III do udziału w konkursie recytatorskim ,,Wierszyki łamiące języki’’ 1. Cele konkursu: - rozwijanie umiejętności językowych, - kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, - odkrywanie i rozwijanie uzdolnień recytatorskich.2. Zasady uczestnictwa: - konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III, - każdy uczestnik recytuje jeden utwór bogaty w trudne do wymówienia słowa. 3. Przebieg konkursu: konkurs organizowany jest na dwóch etapach:- pierwszy etap – klasowy (każdy zespół klasowy do 19 lutego wybiera maksymalnie 5 uczestników),- drugi etap –  szkolny. 4.  Finał konkursu odbędzie się 22.02.2021 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej. 5.  Kryteria oceny:- pamięciowe opanowanie tekstu, - dobór repertuaru (pod uwagę brana jest długość wiersza, a przede wszystkim jego specyfika artykulacyjna, oryginalność w doborze), - interpretacja – siła i modulacja głosu, akcent, pauza,- dykcja i artykulacja, precyzja, dokładna wyrazista wymowa,- ogólny wyraz artystyczny - stopień trudności prezentowanych utworów.6. Nagrody:- dla zwycięzców pierwszego etapu konkursu organizatorzy przewidują dyplomy,

- dla laureatów drugiego etapu – nagrody rzeczowe. Przykładowe tomiki wierszy z niełatwymi do wymówienia słowami:Małgorzata Strzałkowska „Wierszyki łamiące języki”Małgorzata Strzałkowska „Zbzikowane wierszyki łamiące języki”Małgorzata Strzałkowska „Wiersze spod Pszczyny”Agnieszka Frączek „Kelner Kornel i inne wiersze niesforne”Agnieszka Frączek „Bziki Weroniki"


Autor:
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe