Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Oferta edukacyjna

  • nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w egzaminie po 8 klasie
  • nasi uczniowie odnoszą coroczne sukcesy w konkursach ogólnopolskich i międzyszkolnych
  • klasy liczą maksymalnie 16 uczniów
  • w szkole panuje rodzinna i przyjazna atmosfera
  • nasi uczniowie już od 1 klasy uczą się języka angielskiego 5 godz./tydz., a od 4 klasy dochodzi drugi język - niemiecki lub hiszpański 2 godz./tydz
  • mogą zapisać się na zajęcia pozalekcyjne m.in.: rękodzieła, sportowe, taneczne, j. hiszpański, szachowe, garncarstwo, robotyka, 
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe