Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły
mgr Janusz Foszcz

Zastępca Dyrektora
mgr Beata Wiśniewska

Matematyka
mgr Bogumiła Buczak
mgr Anna Łabno
mgr Zofia Skrobot - Uszko

Język Polski
mgr Paweł Stanek
mgr Elżbieta Szumowicz

Nauczanie zintegrowane
mgr Danuta Abrahamik
mgr Halina Magiera
mgr Anna Sokołowska

Przyroda/Biologia/Chemia
mgr Ilona Wiśniewska

Chemia
mgr Zuzanna Prażuch

Muzyka
mgr Joanna Stępień

Fizyka
mgr Bogumiła Buczak

Geografia
mgr Anna Pałucka

Język Angielski
mgr Elżbieta Brighton
mgr Agnieszka Foszcz
mgr Lidia Jamrosz
mgr Beata Wiśniewska

Język niemiecki
mgr Izabela Samborska

Język hiszpański
mgr Sylwia Kurzawska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Janusz Foszcz

Plastyka
mgr Debora Sajdak-Malec

Technika
mgr Janusz Nowiński

Informatyka
mgr Anna Łabno
dr Michał Widlak

WF
mgr Bartłomiej Urbaś
mgr Tomasz Słowik

Religia
ks. Robert Piechnik

Historia
mgr Anna Nytko
mgr Janusz Foszcz

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Stanisław Rzeszutko

Pedagog
mgr Ewelina Miś-Łabno

Świetlica
mgr Agata Godlewska
mgr Beata Rojek
mgr Stanisław Rzeszutko

SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe