Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

mLegitymacja

Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji, dzięki czemu możemy naszym uczniom wydać mLegitymację!

mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej.
Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły oraz skorzystasz z ulg i zwolnień.

Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne.

Aby uzyskać mLegitymację należy:

  1. Złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony oraz podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego wniosek (do odebrania w sekretariacie lub pobrania ze strony tutaj Legitymacja Wniosek oraz dostarczyć aktualne zdjęcie legitymacyjne.
  2. Oczekiwać w dzienniku elektronicznym informacji o odbiorze kodu QR do aktywacji mLegitymacji.
  3. Zainstalować aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna trzeba zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.
  4. Aby anulować mLegitymację należy zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Aplikacja dostępna jest na system Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iOS (wersja 10.3 lub nowsza).

instrukcja instalacji aplikacji mLegitymacja
informacje o publicznej aplikacji mobilnej
mLegitymacja szkolna Regulamin

SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe