Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Rekrutacja

Nabór uzupełniający na rok szkolny 2022/2023 do klas: 4, 5, 7

ZAPRASZAM 

SSP2
Godło Rzeczpospolitej Polskiej