Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Składka członkowska SKT nr 152 na 2021/2022

19 pażdziernika 2021

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2021/2022

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2021/2022 wynosi 58 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2021 r. wyniosło 5774,13 zł (Dz.U. GUS 2021 r., poz. 29), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 58 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku przez każdego członków SKT nr 152.

Aby zostać członkiem Samodzielnego Koła Terenowego Nr 152 należy najpierw złożyć deklaracje członkowską (wzór w sekretariacie) do końca października 2021 r. do sekretariatu szkolnego.

Składkę proszę wpłacić na konto SKT nr 152:  BNP Paribas     77 1750 0012 0000 0000 3147 2792

Kategorie:
Aktualności
Autor:
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe