Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 152 STO

09 marca 2022

W dniu 8 marca 2022 r w budynku szkoły odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 152 STO w Tarnowie. W jego trakcie udzielono absolutorium ustępującym władzom (Zarządowi i Komisji Rewizyjnej) i dokonano wyboru nowych władz Koła. W ich wyniku Prezesem Zarządu SKT nr 152 STO w Tarnowie został Tomasz Stadnicki. Do Zarządu wybrano również: Monikę Pochwałowską, Monikę Słyś, Annę Tomaszewicz, Katarzynę Witecką oraz Marcina Wiśniewskiego. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Joanna Barnaś – Franczak, Aleksandra Mikuś – Kołodziej oraz Adam Burnagiel. W tym miejscu serdeczne podziękowania za pracę na rzecz naszej szkoły dla członków poprzedniego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a dla nowych władz Koła życzenia samych sukcesów w przyszłej działalności.

Kategorie:
Aktualności
Autor:
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe