Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Dzień Wolontariusza

27 września 2013
27 września 2013 roku, Szkolny Klub Wolontariusza działający w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Tarnowie, już po drugi obchodził Szkolny Dzień Wolontariusza. Uroczystość ta była okazją do spotkania i podziękowania wszystkim tym, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym.
Uroczystość uświetnili Dyrektor Tarnowskiego Centrum Wolontariatu „Empatia" Pani Alicja Czerwińska-Franek oraz Dyrektor Fundacji „Zmieńmy Świat" - Krzysztof Giemza, a także dwóch wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają innym.
Organizacja tego święta była wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontariuszy i dniem promocji idei wolontariatu. Celem spotkania było nie tylko przybliżenie uczniom idei wolontariatu ale przede wszystkim wartości jaką jest samo pomaganie innym. Wspólna wymiana doświadczeń z zaproszonymi gośćmi oraz wolontariuszami z innych szkół, pozwoli w przyszłości na bardziej efektywne pomaganie innym naszych szkolnych wolontariuszy.
Podczas spotkania zostały wręczone dyplomy przez Pana Krzysztofa Giemzę, wolontariuszom, którzy aktywnie brali udział w akcji zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt.
Należy pamiętać, że bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi.
Dziękujemy przybyłym gościom za piękne słowa oraz uczniom, nauczycielom za pomoc i aktywny udział w naszych akcjach.
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe