Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

IX Gimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach „Beskid Niski”

01 czerwca 2017


W czwartek 1 czerwca 2017 roku dzieci na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Dziecka. Przypadek sprawił, że tego samego dnia, w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie spotkali się uczestnicy Gimnazjalnego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Górach. Konkurs ten odbył się już po raz dziewiąty. Tradycyjnie organizuje go nasze gimnazjum wraz z tarnowskim  oddziałem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Honorowym patronatem objęli konkurs jak zwykle: Roman Ciepiela - Prezydent Miasta Tarnowa oraz Wojciech Szarota - Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W bieżącym roku tematyka konkursu obejmowała Beskid Niski. Do konkursu przystąpiło sześć trzyosobowych zespołów reprezentujących tarnowskie gimnazja lub działające w nich szkolne koła turystyczne. Nasza szkoła wystawiła dwie drużyny. Jedna reprezentowała działające w naszej szkole Koło Turystyczne „Perć”, druga występowała, jako drużyna szkolna. Uczestnicy konkursu  musieli zmierzyć się z trudnym, złożonym z czterdziestu pytań testem. Został on opracowany przez zespół przewodników beskidzkich, pełniący jednocześnie rolę jury konkursu. Przewodniczącym zespołu i autorem większości pytań był pan Artur Marć. W skład jury wchodzili ponadto panie: Teresa Dumańska, Bernadeta Kwaśna, Renata Gruca – Nowak oraz pan Janusz Foszcz. Konkurs zaszczyciła swoją obecnością również pani Kinga Buras – prezes Oddziału PTT w Tarnowie.

W czasie sześćdziesięciu minut  uczestnicy mogli  wykazać się wiedzą dotyczącą topografii, hydrologii, etnografii i historii Beskidu Niskiego. W teście umieszczono również pytania związane z ochroną przyrody i bezpieczeństwem w górach. Zużyte podczas pracy umysłowej kalorie tradycyjnie można było uzupełnić posilając się wafelkami i sokiem owocowym. Po upływie regulaminowego czasu zawodnicy opuścili salę a do pracy przystąpiło jury. Po sprawdzeniu wszystkich prac okazało się, że w kategorii indywidualnej zwycięzcą został nasz kolega Bruno Wikarjak reprezentujący KT „Perć”. Kolejne miejsca zajęli gimnazjaliści reprezentujący Szkolne Koło PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie: Artur Skrzypczak, Magdalena Pokorna oraz Krystian Frączek. Na piątym miejscu uplasował się Kuba Niećko z naszej szkolnej drużyny. Warto podkreślić, że całe grono laureatów wykazało się dużą wiedzą a zdobywców poszczególnych miejsc dzieliły różnice jedno lub dwupunktowe. W uznaniu włożonego w przygotowanie do konkursu trudu, jury wyróżniło nagrodami jeszcze dwie osoby z bardzo wysokimi wynikami. Byli to również nasi szkolni koledzy: Albert Skolmowski (KT „Perć”) oraz Przemysław Skrobot (ekipa SGM-P STO). W kategorii drużynowej bezkonkurencyjna okazała się ekipa SK PTT Nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie. Drugie miejsce zajął zespół reprezentujący nasze KT „Perć” a trzecie nasza szkolna drużyna. Obecność wśród zwycięzców drużyn reprezentujących koła turystyczne jeszcze raz potwierdza starą zasadę mówiącą o najlepszym sposobie poznawania gór. Poznawania poprzez wędrówkę górskimi szlakami.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe związane z turystyką górską. Zostały one ufundowane przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Urząd Miasta Tarnowa, wydawnictwa Rewasz i WiT oraz redakcję Magazynu Turystyki Górskiej „npm”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki przekazane przez Gminy: Dukla oraz Iwonicz – Zdrój.

Przyszłoroczna (jubileuszowa, bo dziesiąta) edycja konkursu poświęcona będzie Tatrom Polskim.
Autor:
admin
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe