Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Matematyczne sukcesy naszych uczniów

10 czerwca 2015

mathmedia_2270_96420834W roku szkolnym 2014/15 uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych konkursach matematycznych, w których uzyskali bardzo dobre wyniki.


Pierwszym z nich był konkurs organizowany przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, w którym to Tomasz Szczerba został finalistą.


Inny konkurs, tym razem o charakterze lokalnym, to „Matematyczne igraszki” organizowany przez XVI LO w Tarnowie. W pierwszym etapie organizowanym w naszej szkole wzięli udział wszyscy uczniowie klasy II i III gimnazjum. Do drugiego etapu przeszło czterech uczniów: Tomasz Szczerba, Krzysztof Jamroch, Michał Hyży i Łukasz Lisowski. 18 marca br. odbył się finał w siedzibie XVI LO, w którym Tomasz Szaczerba zajął pierwsze miejsce otrzymując dyplom oraz bardzo cenne nagrody rzeczowe.


Kolejnym konkursem, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły był Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Pangea”. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie od klasy czwartej do trzeciej gimnazjum. Do finału, który odbył się we Wrocławiu, zakwalifikowało się trzech uczniów naszej szkoły: Antoni Krężołek (klasa 4), Magda Stalicka (klasa 5) i Tomasz Szczerba (klasa 3 gimnazjum). Najlepszy rezultat uzyskał Tomasz Szczerba – zajmując 6 miejsce w Polsce. Po ogłoszeniu wyników Tomasz został zaproszony na uroczystą ceremonię wręczenia nagród i dyplomów, która odbyła się 27 maja 2015 roku w Warszawie (uczestniczył w niej wraz z rodzicami).


W tym roku nasza szkoła (uczniowie od klasy 2 podstawowej do 3 gimnazjum) również brała udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, w którym wynik bardzo dobry uzyskali: Karolina Duda (klasa 3 podstawowa), Kajetan Legawiec (klasa 1 gimnazjum) i Tomasz Szczerba (klasa 3 gimnazjum). Wręczenie nagród tym uczniom odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim 17 czerwca 2015 roku. Dodatkowo wyniki wyróżniające uzyskali: Sandra Smoleń (klasa 2 podstawowa), Tomasz Koźbiał (klasa 2 podstawowa), Filip Nowak (klasa 3 podstawowa), Jakub Koźbiał (klasa 4 podstawowa), Maksymilian Czerniak (klasa 4 podstawowa), Antoni Krężołek (klasa 4 podstawowa), Bartłomiej Czosnek (klasa 4 podstawowa), Magdalen Stalicka (klasa 5 podstawowa), Tytus Wałęga (klasa 5 podstawowa), Krzysztof Jamroch (klasa 2 gimnazjum), Daniel Grobecki (klasa 2 gimnazjum), Jacek Kęski (klasa 2 gimnazjum).


Miło nam poinformować, że Tomasz Szczerba w uznaniu swoich osiągnięć otrzymał w tym roku stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych fundowane ze środków Unii Europejskiej. Dnia 3 czerwca 2015 roku wziął on udział wraz z rodzicami i opiekunem dydaktycznym – Panią Zofią Skrobot-Uszko, w uroczystej gali Małopolskiego Programu Stypendialnego podsumowującej 8 lat realizacji projektu. Podczas tej uroczystości, która odbyła się w Kinie Kijów w Krakowie, Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego wręczył 44 stypendystom, w tym Tomaszowi, certyfikat i upominki za otrzymanie maksymalnej liczby punktów, za swoje osiągnięcia edukacyjne na etapie oceny merytorycznej składanych wniosków o stypendium. Dodatkowo w trakcie w/w gali, Tomasz wraz z trzema innymi stypendystami z I LO w Tarnowie przeprowadzili pokaz doświadczalny z zakresu fizyki, który przygotowali wraz z Panem Markiem Lipińskim – zastępcą dyrektora I LO w Tarnowie.

SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe