Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

24 lutego 2020
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to ustanowione w 1999 roku przez UNESCO i obchodzone 21 lutego coroczne święto, mające w założeniach ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Również w naszej szkole w ten dzień lekcje języka polskiego zostały poświęcone przede wszystkim podkreśleniu znaczenia języka polskiego w życiu codziennym. W młodszych klasach omawiano specyfikę i rozwój języka polskiego w oparciu o materiały "Błyskawiczne dzieje polszczyzny", w starszych rozmawiano o kulturze języka i konieczności dbania o poprawność językową w relacjach codziennych, a także o zasadności zapożyczeń w języku polskim w myśl zasady "Czysty Ojczysty" i słów XVI-wiecznego humanisty Łukasza Górnickiego: "Gdzie jest dobre polskie słowo, tam źle czyni, kto łacińskie (dziś w znaczeniu - obce) miasto (zamiast) niego kładzie (używa)"

A co do poprawności zapisu języka polskiego, czy to w mailach, czy to w zwykłych esemesach, pamiętajmy, że nasz język ojczysty radośnie "merda ogonkami".
Autor:
sekretariat
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe