Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

MISIE ZNANE I LUBIANE

26 listopada 2018
26 listopada w kl. II odbyły się zajęcia poświęcone misiom -  bohaterom znanym z książek i filmów. Dzieci pracowały w grupach, mając do wykonania różnorodne zadania.

Autor:
sekretariat
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe