Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Podsumowanie projektu "Od edukacji do integracji"

01 grudnia 2016

Od IX 2015 r. do XI.2016 r. 35 uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum STO  w Tarnowie spotykało się cyklicznie na zajęciach plastyczno-technicznych, fotograficznych oraz teatralnych realizowanych w ramach projektu „Od edukacji do integracji” współfinansowanego  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich artystycznych zdolności i zainteresowań. Zajęcia były pretekstem do działań wychowawczych zmierzających do integracji grupy, uwrażliwiania na potrzeby innych, uczenia współpracy, niesienia pomocy innym. W maju dołączyło do nich 15 wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Zbylitowskiej Góry. Wspólna praca, wyjazdy integracyjne do muzeum, teatru, opery oraz w plener korzystnie wpływały na obie grupy. Nasi uczniowie otwierali się na „niepełnosprawność” natomiast uczniowie z ośrodka nabierali pewności siebie oraz  podnosili swoją samoocenę.


Uroczyste zakończenie projektu „Od edukacji do integracji” odbyło się 19.XI.2016 r. w MCDN w Tarnowie podczas konferencji podsumowującej projekt. Uczestnicy konferencji wysłuchali sprawozdania z realizacji projektu. Następnie Pani Magdalena Pikul wygłosiła prelekcję dotyczącą teoretycznych aspektów związanych z kształtowaniem postaw prospołecznych i tolerancją. Natomiast Pan Patryk Hajdo poprowadził panel dyskusyjny, którego przewodnim tematem było spojrzenie na niepełnosprawność z różnych punktów.  W panelu uczestniczył  dyrektor z Ośrodka-Jacek Frankowski, dyrektor z SSP nr 2 i Gim STO-Janusz Foszcz, Pani Monika Sęk -psycholog-pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, Halina Magiera-nauczyciel SSP nr 2 i Gimnazjum STO
oraz Magdalena Dzięgiel, Maksymilian Czerniak-uczniowie naszej placówki. Podczas przerwy zgromadzeni goście przy kawie, herbacie  oraz pysznych kanapkach podziwiali wystawę prac małych artystów oraz galerię fotografii. Druga część spotkania rozpoczęła się od przedstawienia pt.” Uprowadzenie sztuki, czyli jak wpędzić w rozpacz autora” w którym uczestnicy koła teatralnego ujawnili swoje niezwykłe aktorskie talenty.


Spotkanie zakończyło się podsumowaniem konkursów organizowanych podczas realizacji zajęć: na najlepszą kartkę okolicznościową, przedmiot ozdobiony metoda decupage, maskę teatralną oraz konkurs na najlepsze zdjęcie w kategorii „Ludzie” i „Krajobraz”. Zwycięzcy w konkursach otrzymali dyplom oraz nagrody. Natomiast wszystkim uczestnikom projektu zostały wręczone dyplomy uczestnictwa, pamiątkowa maskotka oraz słodki upominek.


Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom, którzy aktywnie włączyli się w realizację projektu.


SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe