Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

SUKCES PIERWSZOKLASISTÓW

06 kwietnia 2012

swierszczykKLUB POŻERACZY LITER Z TARNOWA - LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO


W październiku 2011r. w klasie I rozpoczął działalność Klub Pożeraczy Liter. W ten sposób uczniowie włączyli się do prowadzonego przez Wydawnictwo Nowa Era i redakcję ,,Świerszczyka'', ogólnopolskiego projektu promującego czytelnictwo.Zgodnie z założonymi celami  spotkania klubowe miały na celu:
  1. promowanie czytelnictwa wśród uczniów

  2. zapoznanie uczniów z bogactwem literatury dziecięcej

  3. kształtowanie wśród dzieci potrzeby i  nawyku obcowania z książką i czasopismem

  4. rozwijanie u dzieci sprawności językowych, twórczego myślenia i wyobraźni

  5. motywowanie rodziców do nabywania nawyku systematycznego czytania dzieciom.


Spotkania klubowe odbywały się w ramach lekcji, czasem z udziałem zaproszonych gości - rodziców, pana dyrektora. Dzieci z dużym zapałem prowadziły ,,Lekturniki’’, w których zapisywały tytuły przeczytanych książek i wykonywały rysunki. Nasz trud i zaangażowanie zostały docenione przez organizatorów projektu. Jury Konkursu ,,Sprawozdanie z działalności Świerszczykowych Klubów Pożeraczy Liter’’ składające się z redaktorów Edukacji Wczesnoszkolnej i magazynu dla dzieci ,,Świerszczyk’’, przyznało nam tytuł laureata . Nagrodą  główną  jest reportaż zrealizowany na terenie naszej szkoły. Będzie on wkrótce dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa Nowa Era.


Szczegółowe sprawozdanie z działalności Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter w SSP nr 2 można zobaczyć w postaci prezentacji multimedialnej na stronie internetowej szkoły.  

Autor:
admin
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe