Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

VI GIMNAZJALNY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O GÓRACH „BESKID ŚLĄSKI i BESKID MAŁY”

08 maja 2014
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Tarnowa, Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Organizatorzy: Społeczne Gimnazjum Matematyczno – Przyrodnicze STO w Tarnowie Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. ks. Bogusława Królikowskiego COr w Tarnowie Cel konkursu: popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy o górach Polski Szczegółowy zakres tematyczny: ogólna wiedza z geografii, historii, topografii, geologii i hydrologii Beskidu Śląskiego oraz Małego, fauna i flora, szlaki turystyczne i schroniska  oraz formy ochrony przyrody na wyżej wymienionym obszarze. REGULAMIN KONKURSU Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów.
 • Każda szkoła lub szkolne koło turystyczne może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczniów.
 • Wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej do dnia 7 maja 2014 r. na adres:
Społeczne Gimnazjum Matematyczno – Przyrodnicze STO, ul. Matejki 6, 33-100 Tarnów. Przebieg konkursu:
 • Konkurs odbędzie się 29 maja 2014 roku (czwartek) o godz.10.00 w budynku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
 • Konkurs będzie miał formę testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.
 • Czas rozwiązywania testu: 60 min.
 • W przypadku równej ilości punktów, uniemożliwiającej precyzyjne ustalenie kolejności: na miejscach 1-5 przeprowadzona zostanie dogrywka w formie ustnej.
Nagrody:
 • Nagrody indywidualne dla pięciu osób z najlepszymi wynikami.
 • Nagroda dla najlepszego zespołu (najwyższa suma wyników indywidualnych).
Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury złożone z przewodników górskich Konkurs wspierają: HiMountain, Magazyn Turystyki Górskiej „n.p.m.”, Miasta: Andrychów, Bielsko-Biała, Szczyrk, Wadowice, Wisła oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Fundatorem przewodników jest Oficyna Wydawnicza Rewasz zaś map i panoram Agencja Wydawnicza WiT Polecana literatura:
 • Mirosław Barański Beskid Śląski – Przewodnik, wyd. Rewasz
 • Radosław Truś Beskid Mały – Przewodnik, wyd. Rewasz
        Herb_Tarnowa      13435926_0    BB_logo1      logo_Hi-Mountain   logo   npm_ logo _black RGB.preview   Szczyrk   Herb-W-ce
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe