Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2018/2019

19 listopada 2018
Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2018/2019

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO,
roczna składka członkowska w roku obrotowym 2018/2019 wynosi 49 zł.

SKŁADKĘ NALEŻY WPŁACIĆ
W SEKRETARIACIE SZKOLNYM DO
30 LISTOPADA
Autor:
sekretariat
SSP2 Godło Rzeczpospolitej Polskiej Społeczne Towarzystwo Oświatowe